BILDER
Lödning


Mer lödning


Nästan färdig solfångare


Solfångaren på plats


Allt klart!


---


---


---


---


---


---


---


---


---


Tillbaka till solfångarsidan

Tillbaka till bildsidan


Tillbaka till första sidan